Kolizja samochodem w Anglii zawsze wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności związanych między innymi z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dopełnienie tych formalności, zwłaszcza w języku obcym, wiąże się z wieloma trudnościami, których pokonanie nie zawsze jest łatwe nawet, jeśli osoba uważa, że stosunkowo dobrze sobie rodzi z językiem, zwłaszcza w tak zwanej potocznej mowie. Kolizja samochodem w Anglii może oznaczać również problemy związane z uzyskaniem odszkodowania, jeśli okaże się, że do wypadku doszło z naszej winy. Kolizja samochodem w Anglii nawet, jeśli nie jest wypadkiem, w którym poważnie ucierpiały inne osoby, zawsze pociąga za sobą określone konsekwencje prawne. Osoba musi liczyć się z koniecznością przyjęcia mandatu karnego oraz z tym, że – podobnie jak w Polsce – może otrzymać punkty karne, które obciążają jej konto i tym samym mogą się przyczynić do utraty przez kierowcę uprawnień do prowadzenia auta. Kolizja samochodem w Anglii oznacza również problemy związane z naprawą samochodu. Bez względu na to, jak poważne będą jej rozmiary, to kierowca musi się liczyć z tym, że koszty związane z naprawą samochodu będą zdecydowanie wyższe niż w Polsce. Kierowcy muszą pamiętać również o tym, że kolizja samochodem w Anglii może oznaczać problemy związane z możliwością wykonywania przez nich dalszej pracy zawodowej. Obrażenia, które może odnieść osoba podczas wypadku mogą się okazać bardzo poważne, natomiast koszty związane z leczeniem, niekoniecznie muszą być pokrywane w ramach posiadanego ubezpieczenia. W efekcie kolizja samochodem w Anglii może pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje, o których wcześniej dana osoba nie myślała. Pomimo tego, że osoba przebywa w Anglii legalnie, posiada ubezpieczenie, oraz wykupiła OC oraz NWW, to jednak kolizja samochodem w Anglii może stać się podstawą do uruchomienia bardzo wielu procedur prawnych. Dlatego też wszyscy kierowcy, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji prowadzić samochodów w ruchu lewostronnym, powinni bardzo dobrze się zastanowić zanim zdecydują się na prowadzenie auta. Kierowcy muszą mieć świadomość tego, że zawsze, kiedy podejmują decyzję o tym, że będą prowadzić auto, to przyjmują na siebie bardzo dużą odpowiedzialność. Spowodowanie przez nich kolizji nawet, jeśli jej konsekwencje są nieduże, zawsze pociągają za sobą określone skutki prawne.