Wycena szkod po wypadku i kolizji drogowej w Amberg Sulzbach Hirschau Weiden Pegnitz

Rzeczoznawca Samochodowy Amberg Sulzbach Hirschau Weiden Pegnitz- Pomoze

Polak, który został poszkodowany po kolizji w Niemczech ma prawo samodzielnie wybrać rzeczoznawcę samochodowego w celu określenia wartości zniszczonego pojazdu oraz uzyskania pomocy przy wypłaceniu odszkodowania. Bez profesjonalnej pomocy problem kolizji w Niemczech z pewnością jeszcze bardziej się skomplikuje, ponieważ sami nie poradzimy sobie z tą sytuacją, nie znając prawa niemieckiego. Oprócz odszkodowania z OC mamy także prawo do innych roszczeń z tytułu odszkodowania.

Wycena szkod po wypadku i kolizji drogowej w Amberg Sulzbach Hirschau Weiden Pegnitz

Rzeczoznawca Samochodowy Amberg Sulzbach Hirschau Weiden Pegnitz- Pomoze

Firma MOTOEXPERT pomoże nam skutecznie wywalczyć takie rekompensaty po kolizji w Niemczech. Należy nam się zwrot udziału własnego w szkodzie oraz odszkodowanie Autocasco. Kolizja w Niemczech z pewnością narazi nas na koszty bezpośrednio związane z wypadkiem. Należy do nich odholowanie auta, koszty biletów, noclegów na terenie Niemiec oraz transportu dodatkowego. Gdy przedłożymy oryginalne rachunki oraz udokumentujemy, że musieliśmy takie koszty ponieść w związku z kolizją w Niemczech możemy starać się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych. Mamy także prawo do odzyskania kosztów zniszczonych przedmiotów dodatkowych, które uległy uszkodzeniu podczas kolizji w Niemczech. Sprawa dotyczy w szczególności odzieży, zegarków, aparatów, radia, telefonu oraz bagażu.

Wycena szkod

po wypadku i kolizji drogowej w Amberg Sulzbach Hirschau Weiden Pegnitz

Rzeczoznawca Samochodowy Amberg Sulzbach Hirschau Weiden Pegnitz- Pomoze

Mamy również prawo ubiegać się o zwrot kosztów postoju pojazdu powypadkowego, gdzie ceny za dobę takiego postoju są zazwyczaj wysokie. Wszystkie dodatkowe koszty, o które będziemy się ubiegać, muszą być należycie udokumentowane. Pomoc prawną i techniczną zapewni nam firma, która będzie w naszym imieniu występować o odszkodowanie po kolizji w Niemczech. Należy także pamiętać o tym, że w przypadku całkowitej szkody, gdzie trzeba będzie kupić i zarejestrować nowy pojazd, wydatki jakie poniesiemy na rejestrację oraz tablice rejestracyjne również mogą zostać nam zwrócone. Podobnie jak koszty opłaconej akcyzy za nowy pojazd. Polak może wystąpić o zwrot kosztów importu części, kosztów leczenia w przypadku uszczerbku na zdrowiu oraz utracone zarobki za czas, w którym poszkodowany nie mógł być w pracy. Można także wystąpić o zadośćuczynienie za efekty kolizji.

Wycena szkod po wypadku i kolizji drogowej w Amberg Sulzbach Hirschau Weiden Pegnitz

Rzeczoznawca Samochodowy Amberg Sulzbach Hirschau Weiden Pegnitz- Pomoze